Chương trình khuyến mãi Tháng 04 Năm 2021

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Cty TNHH Khoa Học Xanh kính gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mãi như sau

STT NGUYÊN LIỆU DIỄN GIẢI XUẤT XỨ QUY CÁCH ĐVT GHI CHÚ
 ◊ NHÓM NGUYÊN LIỆU KHOÁNG
1 KHOÁNG BLUE CHEALATE
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 220kg/phuy kg KM 5+1
2 KHOÁNG BLUE CHEALATE
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 10 lít/can lít KM 10+1
3 KHOÁNG BLUE CHEALATE
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 20 lít/xô lít KM 10+1
4 KHOÁNG RED CHEALATE
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 220kg/phuy kg KM 5+1
5 KHOÁNG RED CHEALATE
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 10 lít/can lít KM 10+1
6 KHOÁNG RED CHEALATE
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 20 lít/xô lít KM 10+1
7 KHOÁNG TYO PHOS
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 220kg/phuy kg KM 5+1
8 KHOÁNG TYO PHOS
– Khoáng dạng nước
Bổ sung khoáng cho tôm VN 30kg/can kg KM 10+1

Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng

Bình luận:

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố

Contact Me on Zalo
(0272) 249 6090