Quý Khách hàng có thể mua hàng bằng các phương thức sau:

– Gọi điện thoại trực tiếp đến Phòng kinh doanh của Khoa Học Xanh và báo đơn hàng.

– Chat trực tuyến trên website: khoahocxanh.com, cung cấp thông tin tên, điện thoại và hàng hóa cần mua.

– Đặt hàng trực tiếp trên website khoahocxanh.com

Bước 1: Chọn sản phẩm

Bước 2: Chọn số lượng bằng thông qua dấu “+” và “-”

Bước 3: Chọn “Thêm vào giỏ hàng”

Bước 4: Chọn “Thanh toán cho đơn hàng”

Bước 5: Nhập Tên + Số điện thoại + địa chỉ thanh toán

Bước 6: Nhập địa chỉ giao hàng nếu địa chỉ giao hàng khác địa chỉ thanh toán (vào phần thông tin bổ sung)

Bước 7: Chọn phương thức giao hàng

Bước 8: Chọn phương thức thanh toán