Tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ đến ngày 19/10/2013

Theo Cục Thú ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tuần từ ngày 14-19/10/ 2013, dịch bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có chiều hướng giảm, tại một số tỉnh như TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Trà Vinh, Bạc Liêu không còn dịch bệnh xảy ra như trước. Riêng2 tỉnh Long An và Cà Mau, dịch bệnh vẫn xảy ra nhưng ở quy mô hẹp.

Diện tích bị ảnh hưởng bởi bệnh đốm trắng (WSSD) là 2,55 ha và bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) là 4,27 ha. So với tuần trước, tổng diện tích của bệnh đốm trắng giảm 22,22 ha và bệnh hoại tử gan tụy cấp giảm 21,97 ha làm cho tổng thiệt hại trong tuần này giảm hơn tuần trước là 44,19 ha.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Cục Thú y đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa việc thu mẫu giám sát môi trường và dịch bệnh trên tôm để có thông tin cảnh báo sớm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi theo tinh thần Thông tư số 52/2011/TT-BNN&PTNT, ngày 28/7/2011 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hướng dẫn 970/TY-TS ngày 21/6/2012 của Cục Thú y về dấu hiệu nhận biết hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) ở tôm nuôi.

Nguồn: Thủy sản Việt Nam

Bình luận:

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố

Contact Me on Zalo
(0272) 249 6090