MICROCAT SXMRF – Vi sinh bột xử lý đáy ao

Liên hệ

  • Thành phần: Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Saccharomyces cerevisiae và các loại enzyme (Amylase, Protease, Lipase)
  • Đặc điểm: Dạng bột
  • Xử lý váng dầu, mỡ trong ao hiệu quả cao

Làm giảm lượng chất thải hữu cơ như phân tôm, xác tảo tàn…

Loại bỏ khí độc trong ao, đáy ao như H2S, NH3, NO2

  • Cách dùng: Tạt trực tiếp xuống ao
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Quy cách: 11,35kg/xô
  • Liên hệ: (028) 3713 5188